Fundacja
Niezwykła
Historia

O fundacji.

Fundacja Niezwykła Historia od 2011 roku inicjuje, wspiera i realizuje nowatorskie rozwiązania w zakresie promocji historii Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwijamy i umacniamy postawy nastawione na aktywny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym na integrację wokół tradycji niepodległościowej. Uczestniczymy w działaniach edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie historycznym Polski i regionu.

W ostatnim czasie szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje propagowanie i popularyzowanie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., zwłaszcza w związku z nadchodzącą 100 rocznicą tego – nadal niedocenianego zarówno w kraju jak i poza nim – największego militarnego zwycięstwa Polaków w XX w.

Popularyzujemy ideę integracji europejskiej. Promujemy dziedzictwo historyczne Polaków poza granicami kraju. Aktywnie wspieramy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Inspirujemy i pomagamy w uruchamianiu i animowaniu projektów społecznych.

Nasze projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami internetowymi Fundacji Niezwykła Historia…

Kontakt

Fundacja Niezwykła Historia

ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa, Polska

KRS: 0000375992

NIP: 5213595770

REGON: 142796931

E-MAIL: kontakt@NiezwyklaHistoria.org

TEL: +48 881 729 000